Login Form

Backup av disk/partition med stöd för mindre diskar än källdisken

Introduktion:
Visst är det smidigt att kunna göra en säkerhetskopia (backup) av ett system till en annan hårddisk för att sedan göra om det (restore) till en annan disk. Det finns många program som klarar av detta (bland annat Clonezilla), men oftast görs det på en så kallad "block level" vilket innebär att den nya disken måste vara lika stor som källdisken eller större. Folket bakom programmet FSArchiver har dock förstått att det inte alltid är önskvärt och har tagit fram ett kommandobaserat program kallat just FSArchiver. Med det här programmet skriver du alltså kommandoraden för att göra backup, vilket många kan tycka är avskräckande, men det är inte speciellt svårt egentligen.

Förberedelser:
Ta hem SystemRescueCD och bränn ut på skiva eller lägg på USB-minne och boota ifrån.  
Innan du fortsätter behöver du dock, förslagsvis, ha en extern hårddisk där du kan lägga din backup på. Det är möjligt att det räcker med en extra intern disk, men den här guiden fokuserar på flyttbar media där vi lägger backupfilerna. Vi antar att du gör backup av Windows 7 där du har partitionerna sda1 och sda2 (sdX är linuxnamn och indikerar första SATA/USB hårddisken, 1&2 indikerar partition 1&2. Första partitionen är reserverad bootpartition på ~100MB) vidare antas att du har en partition (stor nog att rymma din backup) på din USB hårddisk som heter sdb1 där vi kommer lägga backup:en. Är du osäker på vad diskarna har för namn på dina diskar, skriv följande kommando efter SysResCD har startat:
dmesg|grep sd (/om du använder dig av IDE hårddiskar är namnen hd istället för sd/)

Säkerhetskopiera:
När skivan/USB-minnet bootat upp SysRescueCD:n, så skriv följande:
mount /dev/sdb1 /mnt/backup (/detta "mount:ar" din hårddisk under en katalog, linux använder ej enhetsbeteckningar som Windows gör, har du en ntfs disk, använd kommandot: ntfs-3g /dev/sdb1 /mnt/backup)
fsarchiver savefs -j2 -z8 -s 4470 -v /mnt/backup/windows7.fsa /dev/sda1 /dev/sda2 (förklaring: -j2 gör att man använder två processor-trådar samtidigt för att skapa backupen, -z8 gör att avbildningen komprimeras, -s 4470 splittar arkiven i 4470MB, -v gör att man får status (verbose mode) /mnt/backup/windows7.fsa är filnamnet där vi sparar säkerhetskopian och /dev/sda1 /dev/sda2 är partitionerna från /dev/sda vi vill spara/)

Återskapa:
mount /dev/sdb1 /mnt/backup
(/alt: ntfs-3g /dev/sdb1 /mnt/backup för ntfs/)
fsarchiver restfs /mnt/backup/windows7.fsa id=0,dest=/dev/sda1 id=1,dest=/dev/sda2
(/id=0/1 anger att man vill återskapa till två partitioner, dest=/dev/sda1 anger till vilken disk (sda) och partition sda1 man vill återskapa till/)

För mer info, besök FSArchivers hemsida.

Fotnot: Det går förstås bra att även göra backup från en Linux-baserad hårddisk, tänk på att man kan behöva köra SuperGRUB disk efter det att partitionerna är backup:ade.