Login Form

XBMC Eden

XBMCbuntu Nu har senaste XBMC kommit ut med en massa nytt å göttigt bakom huven. Jag tycker det är absolut bäst att ha en maskin dedikerad till att köra mediacentret på, ta därför hem senaste XBMCbuntu 11 ifrån xbmc.org. Tyvärr har det smygit in sig en liten bugg i XBMC Eden när det gäller att hantera undertexter i .RAR-format. Lösningen är att efter installation av grundsystemet kompilera senaste versionen.

För att göra åstadkomma detta, tryck "S" och välj Exit/Avsluta. Öppna sedan Xterm, finns under System tools i menyn. Skriv nu följande rad (utan $):
$ sudo apt-get install autoconf2.64 autopoint libltdl-dev git make g++ gcc gawk pmount libtool nasm yasm automake cmake gperf zip unzip bison libsdl-dev libsdl-image1.2-dev libsdl-gfx1.2-dev libsdl-mixer1.2-dev libfribidi-dev liblzo2-dev libfreetype6-dev libsqlite3-dev libogg-dev libasound2-dev python-sqlite libglew-dev libcurl3 libcurl4-gnutls-dev libxrandr-dev libxrender-dev libmad0-dev libogg-dev libvorbisenc2 libsmbclient-dev libmysqlclient-dev libpcre3-dev libdbus-1-dev libhal-dev libhal-storage-dev libjasper-dev libfontconfig-dev libbz2-dev libboost-dev libenca-dev libxt-dev libxmu-dev libpng-dev libjpeg-dev libpulse-dev mesa-utils libcdio-dev libsamplerate-dev libmpeg3-dev libflac-dev libiso9660-dev libass-dev libssl-dev fp-compiler gdc libmpeg2-4-dev libmicrohttpd-dev libmodplug-dev libssh-dev gettext cvs python-dev libyajl-dev libboost-thread-dev libplist-dev libusb-dev libudev-dev wget && git clone git://github.com/xbmc/xbmc.git && cd xbmc && ./bootstrap && ./configure && make && sudo make install

(anledningen till att vi behöver så många lib:ar, är att XBMCbuntu är en väldigt nedbantad version av Ubuntu 11.10)

Processen kommer att ta relativt lång tid beroende på hur snabb processor du har, och/eller om du har sunkigt (långsamt) internet. Men efteråt kommer du absolut tycka det var värt att klicka på 3st musklick extra samt klistra in ovanstående kommandon i din XBMC.

 

SpotiMCVisst ser det läckert ut?


Nu finns det bland annat fullt stöd för SVT Play och TV3Play (video add-ons) för oss svenskar, dessutom har man nu möjligheten att köra Spotify rakt ifrån XBMC, imponerande är bara förnamnet! KRÄVER Spotify premiumkonto!För att installera Spotify för XBMC gör så här:

 

 

Alternativ 1: I samma fönster som du kompilerade XBMC, skriv följande (utan $):

$ cd ~ && wget https://github.com/downloads/mazkolain/spotimc/script.audio.spotimc-0.1-alpha5.zip

Alternativ 2: Öppna Google Chromium från Ubuntu-menyn under Internet, besök https://github.com/downloads/mazkolain/spotimc/script.audio.spotimc-0.1-alpha5.zip

När du fått hem filen, öppna XBMC igen (under Sound & Video). Gå till Music -> Addons, välj att installera från zipfil, peka på hemmapp och filen du just tog hem. Gå till add-on:et och starta det, eventuellt måste du starta om XBMC manuellt (lättast är att trycka på "S" och sedan avsluta). För att återfå auto-inloggning till XBMC, välj att logga ut från Ubuntu/desktop-läget och logga in på XBMC igen med ditt användarnamn & lösenord.